Voorbereidingen voor de Biblical Business Course

//Voorbereidingen voor de Biblical Business Course

Voorbereidingen voor de Biblical Business Course

Mijn verblijf hier in Nederland zit er al bijna weer op: vanuit het ijs en de sneeuw weer naar een temperatuur van +30 C. Het was een goede tijd om weer even bij Joke en de kinderen te zijn. En niet te vergeten: de tweede helft van maart komt Joke ook naar Manilla !!

Ons toekomstige kantoor in Welfareville

Een van de eerste dingen die de komende weken aan de orde komt, is de verbouwing van de bovenverdieping zodat we in februari ons kantoor daar kunnen openen. Al lang zien we er naar uit om daar midden in de sloppenwijk een kantoor te hebben. Het stelt ons in staat om contacten verder uit te diepen, zodat de cursus die we halverwege het jaar gaan starten, meer is dan een aantal lessen geven. Ons verlangen is om op die manier een deel te mogen uitmaken van hun persoonlijke leven en daardoor de liefde van God aan hen te kunnen uitdragen.

 

Het studiemateriaal

De voorbereiding van het studiemateriaal is bijna klaar. We zijn daarbij uitgegaan van cursusmateriaal dat ontwikkeld is door een aantal Christenen van een management bureau in Engeland. Vanuit hun gemeente zijn ze in Uganda begonnen om op dezelfde manier mensen te helpen een verandering te brengen in hun lichamelijke en geestelijke armoede. Bepaalde onderdelen van het studiemateriaal hebben we aangepast aan de Filipijnse cultuur (waaronder de wettelijke voorschriften en drempels die er zijn voor het opzetten van een bedrijfje). Maar ook hebben we het afgestemd op wat we in Manilla kunnen verwachten van mensen die opgegroeid zijn in een sloppenwijk. Wil je idee hebben van hoe dat in zijn werk gaat: klik dan op deze link.

Onze toekomstige medewerkers

Er zijn nog een heleboel zaken die moeten gebeuren, want wat doe je met dit kantoor en het studiemateriaal als er niet de werkers hiervoor zijn (behalve Marlon en ik dan)? Om uiteindelijk te kunnen starten zullen we nog 2 fulltime medewerkers moeten vinden, vooral omdat ons werk meer is dan alleen een cursus geven. Er is meer voor nodig om de toekomstige ondernemer te kunnen helpen om wat hij of zij geleerd heeft ook in praktijk te brengen. Daarnaast zijn we op zoek naar onderwijzers, die in de lokale taal de lessen kunnen geven. Ook hopen we een team van Christelijke business mensen te vinden die de ondernemer wil coachen in het opstarten van het bedrijfje. Willen jullie ervoor bidden dat God de juiste mensen daarvoor op onze weg brengt?

Wat staat er verder op het programma

Waar we naar streven is dat na deze periode dit team van medewerkers samengesteld en al het studiematerialen afgerond is. Zodat we de volgende keer (begin mei) kunnen starten met het voorbereiden van de onderwijzers en de coaches. In mei willen we dan ook de eerste contacten leggen met onze toekomstige studenten. We willen hen een duidelijk beeld geven van wat ze van ons kunnen verwachten. Tevens zullen we moeten nagaan wie echt gemotiveerd en bereid is om zich voor 100% in te zetten om tot een verandering in zijn of haar leven te komen. Daarna (Augustus) hopen we dan direct te starten met onze cursus, die over een periode van 6 weken verdeeld is. Plannen hebben we dus gemaakt, maar we zijn ons goed bewust dat God daarin ons moet leiden en Hij veel beter kan overzien wat het beste hierin is. Wat is het dan ook goed om te weten dat Hij boven dit alles staat. 


Wat is er nodig om dingen te doen gelukken? Niet je eigen vaardigheden of oneindige inspanning, maar …

Jer 7:23b: … wandeld op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u wel ga.


Gebeds- en dankpunten

Willen jullie danken voor de enthousiaste reacties van Christenen uit de gemeentes waarmee wij in contact gekomen zijn in Manilla. Voor de mensen die aangeboden hebben hierin mee te werken. En voor het feit dat we gebruik kunnen gaan maken van het gebouw in Welfareville.

Willen jullie bidden dat we met de juiste fulltime medewerkers en vrijwilligers in contact komen, die echt een hart voor de zaak hebben (de eerste contacten zijn al gelegd). Maar ook dat God de juiste studenten met ons in contact brengt. Zodat dit werk niet alleen m.b.t. business zijn vruchten mag afwerpen, maar mag bijdragen aan het doen ontstaan van nieuwe gemeentes in de sloppenwijken van Manilla. 

Bedankt voor jullie gebed en ondersteuning, Bronno en Joke.

Voor inleiding tot onze cursus: zie www.mbc4you.org

By | 2017-08-20T16:02:47+01:00 januari 21st, 2013|Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor Voorbereidingen voor de Biblical Business Course

About the Author: