Start met nieuwe Blog

Start met nieuwe Blog

Het heeft een hele tijd geduurd voordat jullie wat van ons gehoord hebben. Dat heeft verschillende redenen: een drukke tijd in de Filipijnen, de website die niet meer goed werkte en…vakantie. Ik hoop met wat regelmaat dit nu weer op te pakken.

Projecten

De laatste periode is er heel wat gebeurd. De projecten van VastenAktie – rondom Manila – en het project van Dorcas – het tyfoongebied – zijn in volle gang. De mensen die we trainen reageren erg enthousiast. Deze vaders en moeders maken meestal onderdeel uit van de CCT spaargroepen, en velen van hen hebben al wel een klein bedrijfje (of hebben het geprobeerd). De meeste zijn nog steeds heel arm. Het voordeel is dat ze direct kunnen toepassen wat ze hebben geleerd.

Nieuwe start met de Mangyan people?

De Mangyan people in de bergen hebben we een tijd niet kunnen helpen. Het mooie is echter dat wat er in 2016 gedaan is, zijn uitwerking heeft. Zelfstandig zijn ze o.a. begonnen met de productie van honing en ze zijn erg enthousiast over de resultaten daarvan. Daarnaast zijn de 2 spaargroepen (financiën voor het opzetten van de bedrijfjes) waarin CCT hen getraind heeft, zich aan het vermenigvuldigen overal in de bergen.

Samen – werken

Ons team is nu uitgebreid met een 2e team trainers (4 pastors) en de hieruit voorkomende business plannen worden nu geëvalueerd door 5 adviseurs! Met meerdere organisaties zijn we in overleg over samenwerking (Compassion, kerken, werkgroepen). En een belangrijk punt: Pons helpt ons om lokale fondsen en donors enthousiast te maken over het werk van MBC. Zodat het op lange termijn een stabiele hulpverlening kan bieden aan de armen.

Compassion in de Filipijnen wil naast het helpen van kinderen om naar school te kunnen gaan, ook moeders helpen om zelf een inkomen te kunnen genereren. De gezinnen zijn dan in staat om zelf in de behoefte te kunnen voorzien en zijn ze niet meer afhankelijk van donaties.

God moet het doen….

Het klinkt allemaal mooi, en belangrijk ook om God te DANKEN voor alle dingen die we zien de laatste tijd! Maar het helpen van de armen in de sloppenwijken verloopt stug en is soms demotiverend. Veel van hen geven het na enige tijd weer op, of hebben niet de moed om een stap te zetten in een nieuwe richting. Al te lang leven ze in een ‘hopeloze’ wereld. Nieuwe hoop en verwachting van binnenuit, is hetgeen ze het meeste nodig hebben.

GEBED: 1) naast onze praktische hulpverlening, gebed voor een verandering die van binnenuit begint. Gods Geest kan bewerkstelligen wat wij niet kunnen. 2) Stap voor stap leggen we het evangelie uit en we horen dat het mensen raakt, maar graag zien we meer gelegenheden voor persoonlijke gesprekken over het geloof. 3) Het vinden van een teamleider die belangrijke taken van mij kan overnemen. MBC wordt complexer en dan kan een full-time leider het veel stabieler maken. 4) Ingang bij de overheid als dat Gods wil is.

Bedankt voor jullie meeleven. Bronno & Joke

En verder...

Dit is een eerste update. De bedoeling  is wat om vaker korte berichten  toe te sturen over wat er op dat moment speelt.
Ook meer nieuws over MBC Nederland de volgende keer. Advies: kijk eens op Home.

By | 2017-08-26T14:15:10+01:00 augustus 21st, 2017|Nieuwsbrief, Projecten, Training, Tussendoor nieuws (BLOG)|1 Comment

One Comment

  1. Els Langeveld 22/08/2017 at 11:00

    Mooi die foto’s om te zien hoe de bedrijfjes functioneren.
    We bidden mee dat de mensen de levende Hoop (de Heer Jezus) in hun leven mogen leren kennen.
    Gods zegen gewenst, Henk en Els

Comments are closed.