God is de regisseur

God is de regisseur

Tijdens mijn verblijf in Nederland deze zomermaanden hebben we een periode vakantie gehad, en veel tijd doorgebracht met elkaar, de kinderen en klein-kinderen. Dat was wederzijds genieten. Het mooie weer heeft daaraan bijgedragen, terwijl in de Filipijnen de periode van tyfoons weer in volle gang was (en deze keer was het in Nederland heter dan in de Filipijnen!). Ook deze periodes hebben we nodig om er samen weer tegen aan te gaan en op een frisse manier er tegenaan te kijken.

Dit was al wat eerder trouwens ;-)

Zo heeft onze evaluatie van de laatste 5 jaar ons geholpen om na te gaan welke punten verbetering nodig hebben. Ook door overleg met anderen (in Nederland en de Filipijnen), zijn we ons beter bewust geworden dat verandering van Hart en Verstand (en cultuur) een lange adem vraagt. Maar ook dat we meer Selectief willen zijn in welke mensen we investeren. Daarnaast beseffen we dat business coaching niet los gezien kan worden van Life Coaching.

Tyfoon project Dorcas

In Biliran zijn de trainingen nu in volle gang. Deze hebben elkaar zonder tussenperiode opgevolgd, zodat 150 mensen uit 6 Barangays aan de GYB training (“Generate your Business Idea”) deel konden nemen. Een geselecteerde groep heeft dit opgevolgd met de 3 “Start your Business” trainingen. De komende dagen hopen we daar een uitgebreider verslag van te krijgen.

Deze week vertrek ikzelf met Nick en Paul naar Biliran om de coaches te trainen in Life Coaching en te starten met het evalueren van de business plannen. De bedoeling is dat voor het eind van dit jaar 30 businesses/livelihood centers opgestart zijn. Zodat niet alleen de gevolgen van de tyfoon hersteld worden –  maar wat we graag zouden zien – dat ook de het niveau van leven hierdoor verbeterd wordt.

Training in kerken van Tondo

BMTF is een groep van gemotiveerde en hard werkende pastors die, in samenwerking met de kleine kerkjes, armen trainen met betrekking tot geestelijke groei, maar ook gezin, werk en financiën maken een onderdeel uit van hun programma. 22 September starten we een GYB training samen met 15 tot 20 moeders. Het eindresultaat is een mogelijk bedrijfje dat zij zouden kunnen opzetten. Hoe ze dit verder kunnen realiseren en de benodigde financiën hiervoor is een vervolg daarop. Na deze eerste ervaring zullen we samen met BMTF zien hoe we dit voortzetten en het werkgebied kunnen uitbreiden in Tondo (zie foto bovenaan) en omgeving.

God is de regisseur

Bedankt voor jullie trouw in gebed, danwel in financiële ondersteuning om dit werk mogelijk te maken. Maar vooral goed om God te danken voor Zijn bewogenheid met deze mensen. En de manier waarop Zijn wijsheid dingen mogelijk maakt die ons denken ver te boven gaan. Willen jullie bidden dat de pastors in Tondo een gemotiveerde groep mensen kunnen selecteren? Maar ook dat in Biliran geloof, hoop en motivatie de mensen ertoe zet om zich in te zetten voor een betere toekomst? En vooral dat we stap voor stap Hem mogen volgen in wat Zijn plan is met de Filipijnen!

Volgende keer meer hoe we beter denken in te spelen op de (on)mogelijkheden van deze mensen. En het vervolg in Egypte.

Groeten van Bronno en Joke

By | 2018-08-20T13:17:18+01:00 augustus 19th, 2018|Nieuwsbrief, Projecten, Sloppenwijk, Training|Reacties uitgeschakeld voor God is de regisseur