Contact 2017-07-04T19:17:22+01:00

Ondersteuning door gebed

U kunt ons werk ondersteunen door op de hoogte te blijven van onze activiteiten

Op de hoogte blijven en weten waar u voor kunt bidden

U kunt bij dit werk betrokken zijn. Want zending is alleen mogelijk als God werkt. Daarom houden wij u graag op de hoogte wat er gebeurd en wat er naar onze verwachting komen gaat. U kunt zich daarvoor inschrijven.

Financieel support

Persoonlijke financiële ondersteuning is mogelijk, maar ook van het werk in de sloppenwijken

U kunt bijdragen door dit werk financieel te ondersteunen

U kunt bijdragen in de extra kosten van het verblijf in het zendingsveld, de trainingen, of de persoonlijke zorg die hierop volgt. Wilt u meer hierover weten, dan kunt u contact opnemen met de Thuis Front Commissie, of zie de website www.mbc4you.nl.

Bijdragen in het werk

Het werkgebied is enorm groot, werkers zijn te weinig. Ook u kunt hierin bijdragen.

U kunt het werk ondersteunen door als vrijwilliger bij te dragen

Zou u graag willen weten op welke manier de gaven en talenten die God u gegeven heeft zou kunnen gebruiken door praktisch in dit werk bij te dragen, dan kunt u met ons contact opnemen. Zie ook op onze website: www.mbc4you.org.

Je bent van harte welkom in het guesthouse van OMF in Manilla!

Ik maak deel uit van OMF Nederland, een interkerkelijke zendingsorganisatie die in 1865 onder de toenmalige naam China Inland Mission.

Het verlangen is dat er in elke onbereikte bevolkingsgroep in Oost-Azië een beweging van lokale christenen ontstaat die evangeliseert, gemeenten sticht en het evangelie ook uitdraagt naar andere bevolkingsgroepen. Uit gehoorzaamheid aan Gods woord, uit liefde voor de mensen en tot eer van God, zetten wij ons in woord en daad in voor deze missie:

‘Wij delen het Goede Nieuws van Jezus Christus met de volken van Oost-Azië in woorden, daden en houding tot eer van God.’

Guesthouse Manilla: 900 Commonwealth Ave, Quezon City
Mobiel: +31 624 898953 / +63 908 4384045
Email: info@bronnoinmission.nl